polski

Szukaj wg  

Regulami mbooks
- dowiedz się jak prawidłowo
używać zawartości serwisu

mbooks  |  regulamin

 I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) zawiera warunki korzystania z serwisów mobilebooks.pl.
2. Organizatorem serwisu mobilebooks.pl, zwanego dalej Serwisem jest Sirocco Mobile Sp. z o.o.
3. Serwis umożliwia ściągnięcie na swój telefon aplikacji mbooks (Aplikacja) a następnie przy pomocy tej aplikacji odsłuchanie książek w formacie audio (Ksiązka)

4.  Każda osoba korzystająca z Serwisu (Użytkownik) akceptuje warunki Regulaminu.
5.Każdy z użytkowników przed dokonaniem zamówienia zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem i instrukcją dokonywania zamówień oraz dostępnymi formami płatności.
6.  Serwis świadczony jest dla użytkowników telefonów komórkowych sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o. i Polkomtel S.A, P4 Sp. z o.o.
7. Lista modeli telefonów komórkowych kompatybilnych z usługą znajduje się w zakładce "porting"

 


II. Zamawianie aplikacji mBooks

1. Przed dokonaniem zamówienia Aplikacji powinien upewnić się co do dostępności Aplikacji na używany model telefonu (tj. jej kompatybilności z danym modelem telefonu). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przez użytkownika zakupu lub pobrania Aplikacji przeznaczonej na inny model telefonu, niż ten, do którego Aplikacja jest przesyłana. Ilości wolnej pamięci dostępnej w jego telefonie. Brak wystarczającej ilości pamięci może spowodować błąd zapisania Aplikacji, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
2. Zamawianie Treści następuje poprzez wysłanie SMS o podanej treści i podany numer lub on-line (Wap). Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania innych metod zamawiania Treści, zamieszczając jednocześnie ich opis na stronach Serwisu. Koszt zamówienia aplikacji za pośrednictwem SMSa (SMS Premium) jest stały i wynosi 0,50 PLN + VAT. Koszt zamówienia za pośrednictwem Wap  jest darmowy.
4. Do kosztów zamówienia Treści należy doliczyć opłatę za transmisję danych potrzebnych do pobrania danej Treści, zgodnie z taryfikacją właściwego operatora użytkownika.
5. W odpowiedzi na złożenie zamówienia Treści przez użytkownika, Organizator:
- w przypadku zamówienia Treści poprzez SMS Premium - wysyła link do strony WAP (WapPush)   poprzez który może zostać pobrana zamówiona aplikacja (poprzez SMS lub wiadomość Wap Push)
- w przypadku zamówienia złożonego poprzez Wap użytkownik jest przekierowany do strony, z której może pobrać zamówioną Treść
6. Treści po zapisaniu są dostępne w pamięci telefonu.
7. Użytkownik uzyskujący Treści w ramach Serwisu  ma prawo do korzystania z nich wyłącznie w zakresie tzw. „użytku własnego”. Użytkownik nie jest w szczególności uprawniony do udostępniania pobranej Treści osobom trzecim, do jej odsprzedaży oraz do modyfikowania Treści w jakimkolwiek zakresie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniższe:
- pobieranie Treści poprzez wykorzystanie telefonu Użytkownika przez osoby do tego nie uprawnione.
- dokonanie zamówienia niezgodnie z instrukcją i informacjami zawartymi w szczegółowych opisach usługi
- niedostarczenie Treści podczas gdy użytkownik nie znajdował się zasięgu sieci komórkowej
- przerwy ze względu na konserwację techniczną serwisu
9. Treść standartowo jest odsyłana w ciągu kilkudziesięciu sekund jednakże gdy czas od złożenia zamówienia jest znacznie większy i przekracza godzinę, użytkownik powinien złożyć reklamację do Organizatora poprzez specjalny adres e-mail podany na stronach Serwisu
10. W przypadku złożenia reklamacji, Organizator poinformuje użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji, na numer telefonu, z którego zostało wykonane połączenie bądź na adres elektroniczny wskazany przez użytkownika. Organizator dołoży starań w celu rozpatrzenia reklamacji w ciągu najpóźniej 14 dni od jej otrzymania od użytkownika
  


III. Zamawianie i odsłuchiwanie książek poprzez Aplikację mBooks

1. Użytkownik, za pomocą Aplikacji, może uruchomić dowolnej Książki odsłuch dostępnej w serwisie poprzez streaming bezpośrednio do aplikacji lub poprzez ściągniecie całej Książki bezpośrednio do Aplikacji
2. Wybór odpowiedniej Książki użytkownik dokonuje z poziomu aplikacji poprzez dostępne menu.
3. Przesył Książki do aplikacji, niezależnie od metody przesyłu (streaming lub przesłanie całej książki), następuje poprzez sieć GSM i w związku z tym należy uwzględnić opłatę za transmisję danych potrzebnych do pobrania danej Książki, zgodnie z taryfikacją właściwego operatora użytkownika.
4. Użytkownik uiszcza opłatę za korzystanie z usługi poprzez wykupienie odpowiedniej ilości kredytów. Kredyty są doliczane do wirutalnego konta użytkownika (Konto) i stanowią one równowartość opłaty wniesionej przez użytkownika, przy czym 0.10 PLN stanowi 1 kredyt.
5. Opłata za kredyty dokonywana jest za pomocą SMS Premium wysyłanym bezpośrednio przez aplikacje na żądanie użytkownika. Opłaty za poszczególne SMS Premium szczegółowo podane są w Aplikacji.
7. Odblokowanie dostępu do danej książki z Konta użytkownika powoduje odjęcie danej ilości kredytów od sumy kredytów na koncie. Książka dostępna jest od tego czasu w dowolnym momencie i czasie i może być odsłuchiwana wiele razy bez dodatkowej opłaty.
8. Książki dostępne w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Użytkownik odsłuchujący Książki w ramach Serwisu  ma prawo do korzystania z nich wyłącznie w zakresie tzw. „użytku własnego”. Użytkownik nie jest w szczególności uprawniony do udostępniania pobranej Książki osobom trzecim, do jej odsprzedaży oraz do modyfikowania Książki w jakimkolwiek zakresie.
9. Organizator nie odpowiada za przerwy w transmisji spowodowane brakiem zasięgu sieci (w tym szczegółowo brakiem zasięgu transmisji pakietowej danych)
10. Organizator zastrzega sobie możliwe przerwy techniczne w działaniu serwisu.
 


IV. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, użytkownik akceptuje wszelkie zmiany i treść regulaminu w momencie złożenia zamówienia.
2. W związku z funkcjonowaniem Serwisu Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane zamówienie lub połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Serwisu.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z usług dostępnych w ramach Serwisu Whow.pl jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Audiobooki


Ebooki


Inne


Szukaj wg  
wszystkiego tytułu autora
Polityka Cookies: pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej      Zamknij